Läksyjen muistisivu                   
            
               
  Kotitehtävät 5.3.2017
Mitä tarkoittaa meriteiden säännöissä sanonta
kulussa oleva alus
toistensa näkyvissä olevat alukset
konealus, purjealus ja alus
ohjailukyky on rajoitettu
Mitä ymmärretään meriteiden säännöissä sanonnalla
ohittava alus
turvallinen nopeus
liikkua veden halki
Miten yhteentörmäämisen vaara voidaan todeta meriteiden sääntöjen mukaan?
Kaksi purjealusta, joilla on tuuli samalta puolelta, lähestyy toisiaan niin, että yhteentörmäämisen vaara on olemassa. Kumpi väistää?
Mitä meriteiden säännöt säätävät sen aluksen toimenpiteistä, joka ei ole väistämisvelvollinen?
Miten todetaan yöllä että toinen alus on tulossa kohti vastakkaiselta suunnalta?
Kaksi purjealusta, joilla on tuuli eri puolilta, lähestyy toisiaan niin, että yhteentörmäämisen vaara on olemassa. Kumpi on meriteiden sääntöjen mukaan väistämisvelvollinen?
Kaksi konealusta lähestyy toisiaan keulat vastakkain. Mitä meriteiden säännöt määräävät väistämisvelvollisuudesta?
Onko purjeveneen jossain tapauksessa näytettävä merkkikuviota ja mitä kuviota siinä tapauksessa?
Etsi kartalta, kerro nimi ja sijainti:
  a)  Merimajakka
  b) Sektoriloisto
  c)  vierassatama
  d)  rajoitettu alituskorkeus
  e)   tuulivoimala
   f)   helikopterikenttä
   g)   tunnusmajakka
   h)  kirjainkummeli

 


             MITTAUSKULMA TAKAISIN SAARISTOSIVULLE